Webcam

Ceník půjčovny

Půjčovna Lipno Naplno 

Půjčovní řád Lipno Naplno

 

Provozní řád půjčovny sportovních potřeb Lipno Naplno

Sídlo půjčovny:  Kemp Jestřábí, Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví. Provozovatel půjčovny: Kitesport s.r.o.

Provozní doba půjčovny:

Pondělí – neděle: 10.00 – 18.00 hodin

Půjčovní podmínky:

Kitesport s.r.o. (dále jen pronajímatel) půjčuje veslovací lodě, kajaky, šlapadla, katamarány, plachetnice, surfbiky, sit-on-topy, stand-up paddleboardy (SUP) a další typy plavidel (dále jen plavidla), pádla, vesty a další vodácké vybavení (dále jen materiál), kola, brusle a další typy sportovního náčiní (dále jen vybavení) soukromým osobám nebo organizacím (dále jen nájemci) za těchto podmínek:

 

Objednávky, rezervace a storno

*        Objednávky: Telefonicky, emailem nebo osobně v recepci kempu Jestřábí I.

*        Rezervace:  V případě, že chcete mít 100% jistotu, že Vámi požadované plavidlo, vybavení nebo materiál bude k dispozici, doporučujeme provést rezervaci. V tomto případě je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 50% z cílové částky zapůjčení hotově nebo bezhotovostně na základě zaslané výzvy k úhradě zálohy.
V okamžiku zaplacení rezervačního poplatku je plavidlo, vybavení nebo materiál pro Vás rezervován.

*        Zrušení rezervace:

­   Zrušení rezervace do 30 dnů před datem zapůjčení -  rezervační záloha je vratná v plné výši.

­   Zrušení rezervace 14 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha je vratná ve výši 80% z rezervační částky.

­   Zrušení rezervace v době 7 dní před datem zapůjčení -  rezervační záloha je vratná ve výši 50% z rezervační částky.

­   Zrušení rezervace v době kratší než 7 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha není vratná a propadá v plné výši.

 

Zapůjčení, výdejní hodiny a výdejní místo

*        Zapůjčení:  Platba za půjčení je hrazena v okamžiku vyzvednutí požadovaného plavidla, vybavení nebo materiálu. V případě zápůjčky delší než 8 hodin je nutné složit vratnou kauci ve výši 2.000,- Kč, v případě zápůjčky delší než 24 hodin ve výši 5.000,- Kč.  Kauce se týká PE plavidel, veslic, surfbiků a windsurfů. V případě zapůjčení katamaránu, lodě s motorovým pohonem nebo plachetnice je vratná kauce stanovena na 5.000,- Kč v případě zápůjčky delší než 8 hodin a v případě zápůjčky vícedenní 10.000,- Kč. Při zapůjčení je nutné předložit  platný doklad s fotografií (OP, ŘO nebo pas). Kauce je nájemci vrácena v plné výši pouze tehdy, když je předmět zápůjčky vrácen včas a není poškozen či znečištěn.

*        Výdejní hodiny: Po - Ne od 10.00 hod do 18.00 hod. V případě odběru většího množství půjčovaných plavidel, vybavení nebo materiálu se lze domluvit individuálně.

*        Výdejní místo:

­   Kemp Jestřábí I., Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví

Doprava
Pronajímatel dopravu běžně nezajišťuje. V případě dohody se účtuje dopravné dle aktuálního ceníku.
 

Poškození, opravy a ztráta plavidla, vybavení nebo materiálu

Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu, v případě, že jej nájemce při jeho užívání poškodil. Nájemce hradí práci a potřebný materiál na opravu, přičemž je účtováno 200,- Kč/hod za práci. Stejně tak si pronajímatel vyhrazuje právo účtovat částku 200,- Kč/hod za práci v případě, že je zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál vrácen znečištěný.

Při ztrátě plavidla, vybavení nebo materiálu nebo v případě takového poškození, kdy již není předmět zápůjčky možno opravit, účtujeme podle druhu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu náhradu. 

*        V případě ztráty účtujeme: Za katamarán 100.000,-Kč, za plachetnici 45.000,- Kč, za polyetylenová (PE) plavidla 16.000,-Kč, za mořský kajak 22.000,-Kč, za surfbike 16.000,- Kč za surfový plovák 8.000,- Kč, za šlapadlo 22.000,- Kč, za plachtu 5.000,- Kč. Za ztrátu pádla účtujeme 500,-Kč, za ztrátu kajakářského pádla 1000,-Kč, za ztrátu paddleboardového pádla 2000,-Kč, za ztrátu plovací vesty 500,- Kč, za ztrátu špricdeky PVC 500,- Kč, za ztrátu přilby, pumpy a dalšího drobného vybavení vše za 500,-Kč. Za ztrátu kola 12.000,- Kč, za ztrátu bruslí 4.000,- Kč. Cena může být snížena z důvodu opotřebení materiálu, tu určuje pronajímatel.

*        Orientační ceník oprav: Oprava za proražení polyetylenové (PE) lodě je minimálně 2000,-Kč + dopravné dle ceníku servisu. Cena se vždy řídí aktuální kalkulací servisu. Oprava protržené plachty je minimálně 1000,- Kč. Cena se vždy řídí aktuální kalkulací servisu.  Oprava propíchnuté duše u kola (plášť není poškozen): 200,- Kč.

*        Nevrácení zapůjčeného materiálu: Nevrátí-li nájemce zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve stanovený čas, účtuje pronajímatel nájemci částku shodnou s dobou, která odpovídá času dalšího zapůjčení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve lhůtě delší než 4 hodiny od původního času vrácení, je účtován poplatek za zapůjčení shodný s částkou za půjčení celodenní spolu s příplatkem 100%. Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu, nebo ztrátu materiálu, případně půjčovné ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní) zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% z dlužné částky za každý týden prodlení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál, zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli plnou částku shodnou s nominální hodnotou zapůjčeného včetně penále, které činí 10% hodnoty zapůjčeného.

 

Ceny půjčovného:

Ceny jsou orientační, aktuální ceník je k dispozici v půjčovně vybavení a recepci kempu.

  NAŠI HOSTÉ OSTATNÍ
Předmět zápůjčky 1 HOD  1 DEN 1 HOD 1 DEN 
         
Veslice 150 Kč 450 Kč 200 Kč 500 Kč
Veslice Suomi 420 (SUO1) 250 Kč 900 Kč 300 Kč 990 Kč
Člun s motorem 5HP  4 os. 500 Kč 2 000 Kč 600 Kč 2 400 Kč
Člun s motorem 5HP  7 os. 600 Kč 2 400 Kč 700 Kč 2 800 Kč
Šlapadlo 2 os.  200 Kč   250 Kč  
Šlapadlo 4 os. 350 Kč   400 Kč  
Hydrosolar elektromotor 4 os.  500 Kč   600 Kč  
Surfbike (SB1 – SB6) 200 Kč   250 Kč  
Double Surfbike (SB1 – SB6) 300 Kč   350 Kč  
Kánoe  250 Kč 900 Kč 300 Kč 990 Kč
Seakajak (K1, 3) 200 Kč 800 Kč 250 Kč 1 000 Kč
Seakajak Double (K2) 250 Kč 900 Kč 300 Kč 990 Kč
Katamarán COM CAT 413 700 Kč/ 2 hod 1 900 Kč 790 Kč/ 2 hod 2 200 Kč
Plachetnice Comba (P1) 700 Kč/ 2 hod 1 900 Kč 790 Kč/ 2 hod 2 200 Kč
Jachta s kapitánem - 4 hodiny   5 000 Kč   6 000 Kč
Windsurfing 300 Kč 990 Kč 350 Kč 1 090 Kč
Paddleboard 200 Kč 800 Kč 250 Kč 1 000 Kč
Windsurfing škola individuál/skupina 600 Kč/ 400 Kč   700 Kč/ 500 Kč  
WS / SUP PRO 400 Kč 1 600 Kč 500 Kč 2 000 Kč
Megaboard  400 Kč   500 Kč  
Megaboard + plachta 500 Kč   600 Kč  
Neopren 150 Kč 450 Kč 200 Kč 600 Kč
Vesta - záchranná 100 Kč   120 Kč  
Přilba - vodní sporty 100 Kč   120 Kč  
Pádlo (1ks)/ Vesla (pár) 100 Kč   120 Kč  

Plachta - WS

250 Kč   300 Kč  

 

Koloběžka Kostka včetně přilby 200 Kč 500 Kč 250 Kč 600 Kč
E-koloběžka/ E-kolo 300 Kč 850 Kč 350 Kč 900 Kč
Kolo včetně přilby 250 Kč 600 Kč 300 Kč 700 Kč
Jednokolka 150 Kč   200 Kč  
Skike (terénní brusle) 150 Kč 350 Kč 200 Kč  
In-line brusle 150 Kč 350 Kč 200 Kč  
Streetsurf 150 Kč 350 Kč 200 Kč  
Elektroskate 300 Kč      
Elektrokoloběžka SEEV 400 Kč 1 100 Kč 500 Kč 1 200 Kč
Longboard 100 Kč 300 Kč 150 Kč 400 Kč
Šlapací kára (malá i velká) 200 Kč 1 000 Kč 250 Kč 1 100 Kč
         
Helma 50 Kč 150 Kč 60 Kč 170 Kč

 

Kiteboarding do 5m2 250 Kč 1 000 Kč 300 Kč 1 200 Kč
Kiteboarding nad 5m2 400 Kč 1 600 Kč 450 Kč 2 000 Kč
Kiteboarding škola vč. zách. člunu 1 000 Kč 6 000 Kč 1 200 Kč 7 000 Kč
Landkiting škola 500 Kč 2 200 Kč 600 Kč 2 700 Kč
Landkiting kurz 2 dny   2 500 Kč 2 900 Kč  
Kiteboarding kurz 2 dny   4 800 Kč 4 950 Kč  
Wakeboarding 2 000 Kč   2 500 Kč  
Wakefoiling 2 500 Kč   2 900 Kč  
Elektrofoil 2000 Kč / 30 minut   2200 Kč / 30 minut  
Aquaskipper 500 Kč / 30 minut   600 Kč / 30 minut  


Všechny ceny jsou uvedeny v korunách. 

Půjčovna Lipno Naplno