Webcam

Ceník půjčovny

Půjčovna Lipno Naplno 

Půjčovní řád Lipno Naplno

 

Provozní řád půjčovny sportovních potřeb Lipno Naplno

Sídlo půjčovny:  Kemp Jestřábí, Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví. Provozovatel půjčovny: Kitesport s.r.o.

Provozní doba půjčovny:

Pondělí – neděle: 10.00 – 18.00 hodin

Půjčovní podmínky:

Kitesport s.r.o. (dále jen pronajímatel) půjčuje veslovací lodě, kajaky, šlapadla, katamarány, plachetnice, surfbiky, sit-on-topy, stand-up paddleboardy (SUP) a další typy plavidel (dále jen plavidla), pádla, vesty a další vodácké vybavení (dále jen materiál), kola, brusle a další typy sportovního náčiní (dále jen vybavení) soukromým osobám nebo organizacím (dále jen nájemci) za těchto podmínek:

 

Objednávky, rezervace a storno

*        Objednávky: Telefonicky, emailem nebo osobně v recepci kempu Jestřábí I.

*        Rezervace:  V případě, že chcete mít 100% jistotu, že Vámi požadované plavidlo, vybavení nebo materiál bude k dispozici, doporučujeme provést rezervaci. V tomto případě je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 50% z cílové částky zapůjčení hotově nebo bezhotovostně na základě zaslané výzvy k úhradě zálohy.
V okamžiku zaplacení rezervačního poplatku je plavidlo, vybavení nebo materiál pro Vás rezervován.

*        Zrušení rezervace:

­   Zrušení rezervace do 30 dnů před datem zapůjčení -  rezervační záloha je vratná v plné výši.

­   Zrušení rezervace 14 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha je vratná ve výši 80% z rezervační částky.

­   Zrušení rezervace v době 7 dní před datem zapůjčení -  rezervační záloha je vratná ve výši 50% z rezervační částky.

­   Zrušení rezervace v době kratší než 7 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha není vratná a propadá v plné výši.

 

Zapůjčení, výdejní hodiny a výdejní místo

*        Zapůjčení:  Platba za půjčení je hrazena v okamžiku vyzvednutí požadovaného plavidla, vybavení nebo materiálu. V případě zápůjčky delší než 8 hodin je nutné složit vratnou kauci ve výši 2.000,- Kč, v případě zápůjčky delší než 24 hodin ve výši 5.000,- Kč.  Kauce se týká PE plavidel, veslic, surfbiků a windsurfů. V případě zapůjčení katamaránu, lodě s motorovým pohonem nebo plachetnice je vratná kauce stanovena na 5.000,- Kč v případě zápůjčky delší než 8 hodin a v případě zápůjčky vícedenní 10.000,- Kč. Při zapůjčení je nutné předložit  platný doklad s fotografií (OP, ŘO nebo pas). Kauce je nájemci vrácena v plné výši pouze tehdy, když je předmět zápůjčky vrácen včas a není poškozen či znečištěn.

*        Výdejní hodiny: Po - Ne od 10.00 hod do 18.00 hod. V případě odběru většího množství půjčovaných plavidel, vybavení nebo materiálu se lze domluvit individuálně.

*        Výdejní místo:

­   Kemp Jestřábí I., Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví

Doprava
Pronajímatel dopravu běžně nezajišťuje. V případě dohody se účtuje dopravné dle aktuálního ceníku.
 

Poškození, opravy a ztráta plavidla, vybavení nebo materiálu

Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu, v případě, že jej nájemce při jeho užívání poškodil. Nájemce hradí práci a potřebný materiál na opravu, přičemž je účtováno 200,- Kč/hod za práci. Stejně tak si pronajímatel vyhrazuje právo účtovat částku 200,- Kč/hod za práci v případě, že je zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál vrácen znečištěný.

Při ztrátě plavidla, vybavení nebo materiálu nebo v případě takového poškození, kdy již není předmět zápůjčky možno opravit, účtujeme podle druhu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu náhradu. 

*        V případě ztráty účtujeme: Za katamarán 100.000,-Kč, za plachetnici 45.000,- Kč, za polyetylenová (PE) plavidla 16.000,-Kč, za mořský kajak 22.000,-Kč, za surfbike 16.000,- Kč za surfový plovák 8.000,- Kč, za šlapadlo 22.000,- Kč, za plachtu 5.000,- Kč. Za ztrátu pádla účtujeme 500,-Kč, za ztrátu kajakářského pádla 1000,-Kč, za ztrátu paddleboardového pádla 2000,-Kč, za ztrátu plovací vesty 500,- Kč, za ztrátu špricdeky PVC 500,- Kč, za ztrátu přilby, pumpy a dalšího drobného vybavení vše za 500,-Kč. Za ztrátu kola 12.000,- Kč, za ztrátu bruslí 4.000,- Kč. Cena může být snížena z důvodu opotřebení materiálu, tu určuje pronajímatel.

*        Orientační ceník oprav: Oprava za proražení polyetylenové (PE) lodě je minimálně 2000,-Kč + dopravné dle ceníku servisu. Cena se vždy řídí aktuální kalkulací servisu. Oprava protržené plachty je minimálně 1000,- Kč. Cena se vždy řídí aktuální kalkulací servisu.  Oprava propíchnuté duše u kola (plášť není poškozen): 200,- Kč.

*        Nevrácení zapůjčeného materiálu: Nevrátí-li nájemce zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve stanovený čas, účtuje pronajímatel nájemci částku shodnou s dobou, která odpovídá času dalšího zapůjčení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve lhůtě delší než 4 hodiny od původního času vrácení, je účtován poplatek za zapůjčení shodný s částkou za půjčení celodenní spolu s příplatkem 100%. Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu, nebo ztrátu materiálu, případně půjčovné ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní) zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% z dlužné částky za každý týden prodlení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál, zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli plnou částku shodnou s nominální hodnotou zapůjčeného včetně penále, které činí 10% hodnoty zapůjčeného.

 

Ceny půjčovného:

Ceny jsou orientační, aktuální ceník je k dispozici v půjčovně vybavení a recepci kempu. Hosté kempu mají zvýhodněnou cenu.

Předmět zápůjčky - voda CENA
1 HOD 1 DEN 
Veslice 200 Kč 500 Kč
Veslice Suomi 420 (SUO1) 300 Kč 990 Kč
Člun s motorem 5HP  4 os. 600 Kč 2 400 Kč
Člun s motorem 5HP  7 os. 700 Kč 2 800 Kč
Šlapadlo 2 os.  250 Kč  
Šlapadlo 4 os. 400 Kč  
Šlapadlo hydrosolar  4 os.  600 Kč  
Surfbike  350 Kč  
Double Surfbike  550 Kč  
Kánoe  300 Kč 990 Kč
Seakajak / SOT 250 Kč 990 Kč
Seakajak Double /SOT Double 300 Kč 990 Kč
Katamarán COM CAT 413 790 Kč/ 2 hod 2 200 Kč
Plachetnice Comba  790 Kč/ 2 hod 2 200 Kč
Jachta s kapitánem - 4 hodiny   6 000 Kč
Windsurfing 350 Kč 1 090 Kč
Paddleboard 250 Kč 1 000 Kč
Windsurfing škola individuál/skupina 700 Kč/ 500 Kč  
WS / SUP PRO 500 Kč 2 000 Kč
WING (křídlo+SUP) 500 Kč  
Megaboard  500 Kč  
Megaboard + plachta 600 Kč  
Neopren 200 Kč 600 Kč
Vesta - záchranná 120 Kč  
Přilba - vodní sporty 120 Kč  
Pádlo (1ks)/ Vesla (pár) 120 Kč  
Plachta - WS 300 Kč  
     
Předmět zápůjčky  CENA
1 HOD 1 DEN 
Koloběžka Kostka včetně přilby 250 Kč 600 Kč
E-koloběžka/ E-kolo 350 Kč 900 Kč
Kolo včetně přilby 300 Kč 700 Kč
Jednokolka 200 Kč  
Skike (terénní brusle) 200 Kč  
Streetsurf 200 Kč  
Přilba 60 Kč 170 Kč
     
S instruktorem: CENA
Wakeboarding 2500 / hodina
Wakefoiling 2900 / hodina
Elektrofoil 2200 Kč / 30 minut
Aquaskipper 600 Kč / 30 minut
Manta 5 2000 Kč / 30 minut
WING - SUP 1290 Kč / 2 hod
WING - FOIL 1200 Kč / hodina
     
     
Kite kurzy CENA
Jednodenní kiteboarding, landkiting, snowkiting (4+2 hod.) 1 990 Kč
Dvoudenní kiteboarding, landkiting, snowkiting (5+7 hod.) 3 490 Kč
Individuální hodinové lekce - louka 600 Kč
Individuální hodinové lekce - voda 1 200 Kč
Ceny půjčovny kite vybavení ZDE

 

Ubytovaní hosté kempu mají slevu 15% z uvedených cen.

Půjčovna Lipno Naplno