Webcam

Ceník půjčovny

Půjčovna Lipno Naplno 

Půjčovní řád Lipno Naplno

 

Provozní řád půjčovny sportovních potřeb Lipno Naplno

Sídlo půjčovny:  Kemp Jestřábí, Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví Provozovatel půjčovny: Kitesport s.r.o., S. K. Neumanna 986/15, 182 00 Praha 8, IČ: 28379713, DIČ: 28379713, Ing. Petr Beneš, tel.: 775563740, info@kitesport.cz

Provozní doba půjčovny:

Pondělí – neděle: 10.00 – 18.00 hodin

Půjčovní podmínky:

Kitesport s.r.o. (dále jen pronajímatel) půjčuje veslovací lodě, kajaky, šlapadla, katamarány, plachetnice, surfbiky, sit-on-topy, stand-up paddleboardy (SUP) a další typy plavidel (dále jen plavidla), pádla, vesty a další vodácké vybavení (dále jen materiál), kola, brusle a další typy sportovního náčiní (dále jen vybavení) soukromým osobám nebo organizacím (dále jen nájemci) za těchto podmínek:

 

Objednávky, rezervace a storno

*        Objednávky: Telefonicky, emailem nebo osobně v recepci kempu Jestřábí I.

*        Rezervace:  V případě, že chcete mít 100% jistotu, že Vámi požadované plavidlo, vybavení nebo materiál bude k dispozici, doporučujeme provést rezervaci. V tomto případě je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 50% z cílové částky zapůjčení hotově nebo bezhotovostně na základě zaslané výzvy k úhradě zálohy.
V okamžiku zaplacení rezervačního poplatku je plavidlo, vybavení nebo materiál pro Vás rezervován.

*        Zrušení rezervace:

­   Zrušení rezervace do 30 dnů před datem zapůjčení -  rezervační záloha je vratná v plné výši.

­   Zrušení rezervace 14 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha je vratná ve výši 80% z rezervační částky.

­   Zrušení rezervace v době 7 dní před datem zapůjčení -  rezervační záloha je vratná ve výši 50% z rezervační částky.

­   Zrušení rezervace v době kratší než 7 dní před datem zapůjčení – rezervační záloha není vratná a propadá v plné výši.

 

Zapůjčení, výdejní hodiny a výdejní místo

*        Zapůjčení:  Platba za půjčení je hrazena v okamžiku vyzvednutí požadovaného plavidla, vybavení nebo materiálu. V případě zápůjčky delší než 8 hodin je nutné složit vratnou kauci ve výši 2.000,- Kč, v případě zápůjčky delší než 24 hodin ve výši 5.000,- Kč.  Kauce se týká PE plavidel, veslic, surfbiků a windsurfů. V případě zapůjčení katamaránu, lodě s motorovým pohonem nebo plachetnice je vratná kauce stanovena na 5.000,- Kč v případě zápůjčky delší než 8 hodin a v případě zápůjčky vícedenní 10.000,- Kč. Při zapůjčení je nutné předložit  platný doklad s fotografií (OP, ŘO nebo pas). Kauce je nájemci vrácena v plné výši pouze tehdy, když je předmět zápůjčky vrácen včas a není poškozen či znečištěn.

*        Výdejní hodiny: Po - Ne od 10.00 hod do 18.00 hod. V případě odběru většího množství půjčovaných plavidel, vybavení nebo materiálu se lze domluvit individuálně.

*        Výdejní místo:

­   Kemp Jestřábí I., Černá v Pošumaví 152, 382 23 Černá v Pošumaví

Doprava
Pronajímatel dopravu běžně nezajišťuje. V případě dohody se účtuje dopravné dle aktuálního ceníku.
 

Poškození, opravy a ztráta plavidla, vybavení nebo materiálu

Pronajímatel si vyhrazuje právo účtovat nájemci náklady na opravu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu, v případě, že jej nájemce při jeho užívání poškodil. Nájemce hradí práci a potřebný materiál na opravu, přičemž je účtováno 200,- Kč/hod za práci. Stejně tak si pronajímatel vyhrazuje právo účtovat částku 200,- Kč/hod za práci v případě, že je zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál vrácen znečištěný.

Při ztrátě plavidla, vybavení nebo materiálu nebo v případě takového poškození, kdy již není předmět zápůjčky možno opravit, účtujeme podle druhu zapůjčeného plavidla, vybavení nebo materiálu náhradu. 

*        V případě ztráty účtujeme: Za katamarán 100.000,-Kč, za plachetnici 45.000,- Kč, za polyetylenová (PE) plavidla 16.000,-Kč, za mořský kajak 22.000,-Kč, za surfbike 16.000,- Kč za surfový plovák 8.000,- Kč, za šlapadlo 22.000,- Kč, za plachtu 5.000,- Kč. Za ztrátu pádla účtujeme 500,-Kč, za ztrátu kajakářského pádla 1000,-Kč, za ztrátu paddleboardového pádla 2000,-Kč, za ztrátu plovací vesty 500,- Kč, za ztrátu špricdeky PVC 500,- Kč, za ztrátu přilby, pumpy a dalšího drobného vybavení vše za 500,-Kč. Za ztrátu kola 12.000,- Kč, za ztrátu bruslí 4.000,- Kč. Cena může být snížena z důvodu opotřebení materiálu, tu určuje pronajímatel.

*        Orientační ceník oprav:Oprava za proražení polyetylenové (PE) lodě je minimálně 2000,-Kč + dopravné dle ceníku servisu. Cena se vždy řídí aktuální kalkulací servisu. Oprava protržené plachty je minimálně 1000,- Kč. Cena se vždy řídí aktuální kalkulací servisu.  Oprava propíchnuté duše u kola (plášť není poškozen): 200,- Kč.

*        Nevrácení zapůjčeného materiálu: Nevrátí-li nájemce zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve stanovený čas, účtuje pronajímatel nájemci částku shodnou s dobou, která odpovídá času dalšího zapůjčení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál ve lhůtě delší než 4 hodiny od původního času vrácení, je účtován poplatek za zapůjčení shodný s částkou za půjčení celodenní spolu s příplatkem 100%. Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu, nebo ztrátu materiálu, případně půjčovné ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní) zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% z dlužné částky za každý týden prodlení. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčené plavidlo, vybavení nebo materiál, zavazuje se uhradit nájemce pronajímateli plnou částku shodnou s nominální hodnotou zapůjčeného včetně penále, které činí 10% hodnoty zapůjčeného.

 

Ceny půjčovného:

 

Předmět zápůjčky/

Subject of the loan/

Gegenstand

des Darlehens

1HOD

hr/St

Naši hosté/

our guests/

unsere Gäste

1DEN

day/Tag

Naši hosté/

our guests/

unsere Gäste

1 HOD

hr/St

Ostatní/

Others/

Sonstige

1 DEN

day/Tag

Ostatní/

Others/

Sonstige

Veslice/Rowboat/Ruderboot (V1) 2 os.

100,-

 

120,-

 

Veslice/Rowboat/Ruderboot

Suomi 420 (SUO1)

200,-

900,-

220,-

990,-

Loď/Boat/Boot 5 PS 4 os.

500,-

2000,-

600,-

2400,-

Loď/Boat/Boot 5 PS 7 os.

600,-

2400,-

700,-

2800,-

Šlapadlo/Treadle/Trettboot 2 os.

170,-

 

200,-

 

Šlapadlo/Treadle/Trettboot 4 os.

350,-

 

400,-

 

Šlapadlo/Treadle/Trettboot

Hydrosolar elektromotor 4 os.

500,-

 

600,-

 

Surfbike (SB1 – SB6)

140,-

 

160,-

 

Double Surfbike (SB1 – SB6)

200,-

 

240,-

 

Kánoe Maku/Kanu Maku

120,-

600,-

140,-

700,-

Seakajak/Seakayak/Seekajak (K1, 3)

120,-

600,-

140,-

700,-

Seakajak/Seakayak/Seekajak Double (K2)

150,-

650,-

170,-

750,-

Katamarán COM CAT 413/

Catamaran/ Katamaran (CAT 1, 2)

700,- / 2 hod

1900,-

790,-/2 hod

2200,-

Plachetnice/Sailboat/Segelboot (P1)

700,-/ 2 hod

1900,-

790,-/2 hod

2200,-

Jachta s kapitánem/Yacht + captain/

Jacht + Kapitän 4 hodiny /hours/Stunden

 

5000,-

 

5000,-

Windsurfing/SUP (WS 1 – WS 10)

200,-

800,-

250,-

1000,-

Windsurfing škola/individuál/skupina

Windsurfing + instructor/group

Windsurfing + Instruktor/Gruppe

450,-/330,-

 

500,-/390,-

 

Megaboard

350,-

 

400,-

 

Megaboard + plachta/sail/Segel

400,-

 

500,-

 

 

       

Kiteboarding do/to/bis 5m2

90,-

350,-

90,-

350,-

Kiteboarding nad/above/mehr als 5m2

150,-

500,-

150,-

550,-

Kiteboarding škola/

Kiteboardingschool/

Kiteboardingschule

890,-

 

990,-

 

Landkiting kurz/course/Kurs

2dny/ 2 days/ 2 Tage

 

 

2500,-

 

2900,-

Kiteboarding kurz/course/Kurs

2dny/ 2 days/ 2 Tage

 

4800,-

 

4950,-

Neopren

 

190,-

 

190,-

Elektrokolo vč. přilby/ E-Bicycle + helmet/

E-Fahrrad + Helm

120,-

460,-

140,-

560,-

Kolo vč. přilby / Bicycle + helmet/

Fahrrad + Helm

60,-

230,-

70,-

280,-

Jednokolka/Unicycle

60,-

 

70,-

 

Skike (terénní brusle) / Skike

60,-

230,-

70,-

280,-

In-line brusle/ In-line skate

60,-

 

70,-

 

Streetsurf

60,-

 

70,-

 

Elektroskate

400,-

 

450,-

 

Elektrokoloběžka/scooter/Roller SEEV

400,-

890,-

400,-

990,-

Elektrokoloběžka/scooter/Roller INOKIM

350,-

700,-

350,-

800,-

Elektrokoloběžka/scooter/Roller

INOKIM Light

250,-

600,-

250,-

700,-

Hřiště/Playground/Spielplatz

0,-

 

80,-

 

Všechny ceny jsou uvedeny v korunách. 

 

Půjčovna Lipno Naplno